Amsterdam Pipe Museum
$('#mast1').cycle({
			delay: 2000,
			speed: 4000
		});
$('#mast4').cycle({
			delay: 0,
			speed: 3000
		});
$('#mast7').cycle({
			delay: 0,
			speed: 4000
		});
$('#mast10').cycle({
			delay: 0,
			speed: 4000
		});
home > museum > de museumorganisatie

Jaaroverzicht Stichting Pijpenkabinet 2012

Algemeen
Het jaar 2012 stond voor de Stichting Pijpenkabinet in het teken van het in gang zetten van hervormingen. Zaaien om in de toekomst te kunnen oogsten. De complete afbraak en vervanging van de kademuren ter hoogte van ons pand brachten veel overlast in de vorm van lawaai en gestagneerde bereikbaarheid. Vanaf maart was de gracht overdag dikwijls slecht toegankelijk waaronder de locatiewaarde van museum en museumwinkel ernstig te lijden had. Dat gaf als enig voordeel dat achter de schermen hard gewerkt kon worden aan de voortgang van de digitalisering, inzonderheid de fotografie van de collectie. Daarnaast zijn veel nieuwe lijnen voor veranderingen in kaart gebracht en voor het jaar 2013 voorbereid.

Bestuur en personeel
Het bestuur vergaderde in 2012 zes maal. In de vergadering van april heeft Björn Stenvers het bestuur versterkt. Björn is marketingexpert bij Amsterdam Museum en I Amsterdam, de grootste organisatie voor citymarketing. Voornaamste onderwerp van overleg was het fijnslijpen en uiteindelijk vaststellen van het ondernemingsplan. Gedurende de zomer is door Patricia Olsthoorn, voormalig medewerkster van het Gouds Museum, alsmede student Cultureel Ondernemerschap aan de Erasmus Universiteit, een marketingplan opgesteld. Per 1 november trad zij als vrijwilliger in dienst om de publiciteit en promotie van het museum professioneel ter hand te nemen.

Aanwinsten en collectiebeheer
Op het gebied van aankoop is het jaar 2012 weinig spraakmakend. Er kwamen geen collecties op de markt. De gewenste aanschaf van een serie van twaalf Nederlandse zilveren tabakspotten, gemaakt midden jaren 1990, kon niet gerealiseerd worden. Bij de primaire subsidiënt, de Vereniging Rembrandt bleek de verwerving van deze groep niet binnen het toekenningsbeleid te vallen. Ook gesprekken met andere fondsen (Prins Bernhard Cultuurfonds, VSB) hebben niet geleid tot financiering.
De meeste aanwinsten waren losse vondsten uit de antiekhandel of uit particulier bezit, overwegend encyclopedisch van belang en vooral behorend tot de categorie C. Een opmerkelijke groep wordt gevormd door een set van twintig drukblokken van de Zwolse tabakshandelaar Thorbecke, afkomstig uit de voorjaarsveiling van AAG, vroeger Glerum in Amsterdam. Zij geven een beeld van de tabaksverpakkingen uit het eind van de achttiende eeuw. Het museaal belang is groot omdat het een complete set betreft.
Dankzij recente aankopen en inschrijving van reeds aanwezige objecten op een eigen nummer groeide het aantal geregistreerde objecten van 28.969 naar 29.595. Veel aandacht ging uit naar het maken van de digitale afbeeldingen van de collectie ter illustratie van de beschrijvingen, in alle gevallen met meerdere foto's per object. De groep online raadpleegbare records steeg met ruim twintig procent.
Een tijdrovende maar belangrijke taak was de reorganisatie van de bibliotheek. De vakbibliotheek van het museum met 4.000 titels werd volgens strakkere indeling geplaatst in nieuwe, ruimere kasten. Daarbij werd de sortering van de publicaties op taal verruild voor die op onderwerp waardoor een betere toegankelijkheid is verkregen.

Onderzoek en publicaties
Naast de lopende werkzaamheden schreef conservator Duco in 2012 vier korte artikelen. Een belangrijke studie is die over de Hollandse tabaksdoos, waarin hij een nieuwe visie op de ontwikkeling en datering van dit gebruiksartikel geeft. Dankzij aanwinsten uit de afgelopen jaren bieden objecten uit de eigen collectie een volledig overzicht. De artikelen zijn grotendeels op de websites www.pijpenkabinet.nl en www.pipemuseum.nl in de zien.

Digitalisering
Een grote zorg was de nieuwe website als onderdeel van het formeel reeds in 2010 beëindigde digitaliseringproject. Ondanks bemiddeling van het bestuur kon hierin nauwelijks vooruitgang geboekt worden. Van de longlist aan niet opgeleverde punten werd vrijwel niets afgevinkt. Achter de schermen vlotten de werkzaamheden aan de website wel. Streven is om over enige jaren de totale collectie Pijpenkabinet via het web beschikbaar te hebben. Naast het fotograferen van de depotcollectie zijn ook dit jaar weer enkele vitrines onderhanden genomen. Het aantal online geïllustreerde records steeg van 15.878 naar 19.095 (65% van de collectie). In totaal zijn in het jaar 2012 ruim 20.000 foto's toegevoegd, terwijl ook nog een kleine 3.000 oude opnames zijn vervangen door nieuwe gestandaardiseerde foto's. De nieuwe website bevat inmiddels ruim 80.000 objectfoto's. Daarmee werd het gestelde resultaat gehaald. Ysbrand van Dijk zette als vrijwilliger het beschrijven van de deelcollectie sigarenzakjes ook dit jaar voort. In totaal werden hiervan 95 objectbeschrijvingen aan de database toegevoegd. Aangezien de transformatie van de oude naar de nieuwe website niet gerealiseerd kon worden, is de oude website opgepimpt. Enkele honderden foto's van optimale kwaliteit zijn toegevoegd terwijl een fors aantal magere afbeeldingen verwijderd zijn. Gelijktijdig zijn de zoekwoorden in de foto's aangepast zodat deze beter door Google gevonden kunnen worden. Dat levert vooral bij Google-afbeeldingen veel nieuwe hits op.

Publiciteit en externe contacten
In 2012 verscheen tweemaal een digitale Nieuwsbrief, in juni en in december. Beide nummers bevatten de gebruikelijke rubrieken: informatie van het bestuur, aanwinsten, recensies en faites divers. In aansluiting op het Amsterdam Light Festival werd een kleine tentoonstelling ingericht met als titel Light your pipe (19 december 2012 - 14 februari 2013). Een persbericht hierover zorgde voor diverse vermeldingen in agenda's, maar leidde tevens tot uitzending op radio en lokale televisie. Voor de naamsbekendheid van het museum is dat van belang.
Het totaal aantal bezoeken aan het museum bedroeg 306, waarvan 241 betalend. Percentueel is het aantal buitenlandse bezoekers toegenomen tot ruim boven de vijftig procent. Tot de groepsbezoeken behoort een middag voor de leden van de Pijpelogische Kring Nederland (10 november). Het webbezoek blijft van groot belang met bijna 45.000 unieke bezoekers op de oude site. De nieuwe site werd pas in november algemeen vrijgegeven en stond reeds na een paar weken uitgebreid in Google vermeld. Tegen het einde van het jaar kwamen daarop reacties binnen. De informatie uit de database van de nieuwe site wordt door de zoekmachines goed opgepakt.
Voor de Universiteit van Amsterdam werd een introductiecollege over het belang van de kleipijp als archeologische vondst gegeven (23 februari). Daaraan vast zat een bezoek door de studenten aan het Pijpenkabinet met een op het onderwerp toegesneden rondleiding. De conservator trad op als expert bij de scriptie van Anne Huijsmans, student aan de Universiteit van Leiden over pijpvondsten uit de West. De cursus pijproken scoorde dit jaar minder. Ondanks het aantal serieuze gegadigden bleek het afstemmen van data voor talloze deelnemers een probleem. Op de Oertijdmarkt in Borger werd een determinatie stand ingericht (5 augustus), die ruime aandacht trok. Voor de opnames van Het Schaep met de vijf pooten werd een tabakswinkel gereconstrueerd, voor een televisieserie over Vincent van Gogh werden pijpen geleverd.