Amsterdam Pipe Museum
$('#mast1').cycle({
			delay: 1000,
			speed: 3000
		});
$('#mast4').cycle({
			delay: 0,
			speed: 3000
		});
$('#mast7').cycle({
			delay: 1000,
			speed: 2000
		});
$('#mast10').cycle({
			delay: 2000,
			speed: 2000
		});
home > museum > de museumorganisatie

Beleid

Bedrijfsvoering museum en museumwinkel

De museumwinkel met de naam Amsterdam Pipe Shop genereert een belangrijk deel van de inkomsten voor het Amsterdam Pipe Museum. Toch is het van groot belang dat de omzet nog verder toeneemt om een stabiele financiële basis voor het museum te kunnen garanderen. Dit zal worden bereikt door het assortiment verder uit te bouwen en het specialisme nog verder aan te scherpen. Optimale service en gedegen informatie vormen een belangrijk pluspunt voor de groei van de omzet. Het unieke van de museumwinkel is dat naast een gespecialiseerd artikel ook de juiste actuele en historische kennis over dat product aanwezig is.

Een nieuw te ontwikkelen verkoopstrategie is de internet-verkoop. Het ligt in de bedoeling binnen afzienbare tijd een speciale webshop met bestelmogelijkheid te ontwikkelen speciaal gericht op de pijproker. Deze activiteit levert tevens een aanvullende publiciteitsimpuls voor het museum op.

Voor een optimale exploitatie wordt gestreefd een directeur bij de Stichting te betrekken: iemand die op operationeel niveau meewerkt op het gebied van bedrijfsvoering, financiën, private funding en cultureel ondernemerschap. In 2013 is het mogelijk geweest een interim-directeur aan te stellen, om publiciteit en promotie een extra impuls te geven. Het Amsterdam Pipe Museum bleek een gunstige springplank naar een andere functie in de culturele wereld en daarom bleef de directeur slechts een jaar aan. Opnieuw zal gekeken worden of een nieuwe aanstelling mogelijk is.