Amsterdam Pipe Museum
$('#mast1').cycle({
			delay: 2000,
			speed: 2000
		});
$('#mast4').cycle({
			delay: 2000,
			speed: 3000
		});
$('#mast7').cycle({
			delay: 2000,
			speed: 2000
		});
$('#mast10').cycle({
			delay: 2000,
			speed: 2000
		});
home > museum > de museumorganisatie

Beleid

Onderzoek en informatie

Het Amsterdam Pipe Museum is in de loop van de decennia het toonaangevende kenniscentrum op het gebied van het roken en de tabakspijp geworden. De jarenlange studies naar de Nederlandse bodemvondstpijp gaf het museum een positie in de archeologische wereld. Voortgaand onderzoek bracht publicaties over andere Europese rookpijpen en zelfs etnografische onderwerpen. Het Nederlandse onderzoek leidde tot twee standaardwerken die het museum zelf uitgaf. Daarnaast verzorgde conservator Don Duco meer dan tweehonderd artikelen. Om de expertise uit te dragen verschijnen nog altijd deelstudies over het vakgebied.

De expertise van het Amsterdam Pipe Museum wordt in binnen- en buitenland benut doordat de conservator regelmatig om advies wordt gevraagd. Het gaat vooral om determinaties van bodemvondsten of historische vragen over de rookcultuur wereldwijd. De verzoeken komen van musea, universiteiten, archeologische diensten of van particulieren. Deze dienstverlening is ook voor het museum van belang omdat het de eigen kennis voedt. Daarnaast levert het grotere bekendheid voor de museumcollectie op. Dit geldt zeker voor een bijzondere vorm van informatieverstrekking, die aan filmproducenten die voor advies over de tabakspijpen die zij gebruiken in hun speelfilms bij ons aankloppen.

Gedurende de verdere openbaarmaking van de collectie en de lancering van de resultaten op de website www.pipemuseum.nl zal het onderzoek van het Amsterdam Pipe Museum worden voortgezet. Naast het ‘analoge' onderzoek aan de hand van de objecten, zullen nieuwe mogelijkheden ontstaan doordat ook archieven elders in de wereld digitaal worden ontsloten. Daarbij wordt natuurlijk gestreefd naar samenwerking met andere onderzoekers, zoals ook in het verleden is gebeurd. Met name op het gebied van de archeologie strekken de contacten wereldwijd, van St. Petersburg tot New York.

1

Afbeeldingen 1 / 2

Handboek Nederlandse kleipijp
Standaardwerk over de Goudse pijp