Amsterdam Pipe Museum
$('#mast1').cycle({
			delay: 2000,
			speed: 2000
		});
$('#mast4').cycle({
			delay: 1000,
			speed: 3000
		});
$('#mast7').cycle({
			delay: 1000,
			speed: 3000
		});
$('#mast10').cycle({
			delay: 2000,
			speed: 3000
		});
home > museum > de museumorganisatie

Beleid

Algemeen

Het museum voert vanzelfsprekend de primaire museumtaken uit: het beheert de unieke collectie, archiveert, verricht wetenschappelijk onderzoek, geeft publicaties uit en verzorgt educatieve projecten. Ook initieert en participeert het in tentoonstellingen om een groter publiek te verbinden aan het rijke verhaal rondom de tabakspijp en het roken. Daarnaast streeft het museum financiële onafhankelijkheid na, met het streven om in 2020 te kunnen functioneren op basis van eigen inkomsten zonder te steunen op particuliere donaties. Tevens dient dan een eigen vermogen te zijn opgebouwd dat voldoende is om vijf jaren exploitatie te kunnen overbruggen.

Om het museum bedrijfsmatig deze solide basis te geven zijn additionele activiteiten noodzakelijk. Daartoe heeft het bestuur het Cultureel Ondernemingsplan 2013 - 2016 opgesteld. Dit ondernemingsplan schetst de bedrijfsdoelen voor de komende vier jaar als leidraad voor bestuur en medewerkers. Met dit plan krijgen ook externen, zoals publieke en private fondsen, een beeld waar het Amsterdam Pipe Museum naar streeft op de korte, middellange en lange termijn en via welke middelen de stichting deze doelen wil realiseren.

Het Amsterdam Pipe Museum is in feite een schoolvoorbeeld van cultureel ondernemerschap: zonder subsidie worden de beheerstaken uitgevoerd op basis van eigen inkomsten en particuliere donaties. Incidenteel wordt op projectbasis een beroep gedaan op subsidies van de overheids, publieke of private fondsen. Door de onafhankelijkheid van sponsors heeft het Amsterdam Pipe Museum kunnen voorkomen dat het beheer en de collectie zelf worden bedreigd in hun voortbestaan zoals bij de aan de tabaksindustrie gerelateerde collecties gebeurde.

Een efficiëntere bedrijfsvoering kan bereikt worden door voor deelgebieden aparte doelstellingen te formuleren, waarbij steeds de collectie de kern van alle activiteiten blijft vormen. De volgende onderwerpen worden in de paragrafen hieronder besproken:

museumcollectie
onderzoek en informatie
publiek
bedrijfsvoering van museum en museumwinkel