Amsterdam Pipe Museum
$('#mast1').cycle({
			delay: 1000,
			speed: 4000
		});
$('#mast4').cycle({
			delay: 0,
			speed: 3000
		});
$('#mast7').cycle({
			delay: 0,
			speed: 3000
		});
$('#mast10').cycle({
			delay: 2000,
			speed: 3000
		});
home > museum > de museumorganisatie

Bestuur

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Pijpenkabinet bestaat uit drie personen. Zij stellen in goede samenspraak met de conservator het beleid van het museum vast en bewaken de financiën. Vier tot vijfmaal per jaar komt het bestuur bijeen om hierover van gedachten te wisselen. De bestuurders zijn vanzelfsprekend ook de meest betrokken geïnteresseerden in het wel en wee van het museum, vandaar dat de vergaderingen tevens ruimte bieden om alle aspecten van het museumwerk te bespreken: de bezoekfunctie, de collectiegroei, de voortgang in de digitalisering, nieuwe initiatieven voor marketing en promotie.

Het bestuur staat onder leiding van de voorzitter, mr. drs. Antoon Ott. Hij is zelf directeur/eigenaar van het bedrijf Artilaw dat op landelijke schaal adviezen geeft aan instellingen over zaken waar kunst, cultuur en recht elkaar raken. Hierin heeft hij een uitzonderlijke en hoog gewaardeerde expertise.

Secretaris en penningmeester is drs. Benedict Goes, al jaren intensief betrokken bij het museum en tevens het gezicht van het museum. Als kunsthistoricus heeft hij veel ervaring in alle vormen van erfgoed, zowel in het museale veld, de archeologie als de monumentenzorg. Dit komt goed van pas aangezien hij tevens het beheer van het historische grachtenpand van het Amsterdam Pipe Museum regelt.

Björn Stenvers is sinds 2012 lid van het bestuur. Hij brengt een unieke expertise in met zijn grote netwerk in de Amsterdamse culturele wereld. Als directeur van de Amsterdam Heritage Museums, het samenwerkingsverband tussen vier lokale musea en als senior medewerker van Amsterdam Marketing is hij expert op het gebied van publiek, publieksacties, marketing en promotie.

De belangrijkste adviseur en onmisbare kracht voor het museum is conservator drs. Don Duco. Hij is degene die de collectie als geen ander kent, verantwoordelijk is voor de registratie van alle objecten en wekelijks de database aanvult met nieuwe foto's, nauwkeurige determinaties en informatie van feitelijke en interpretatieve aard. Daarnaast gaf Don Duco het vakgebied bekendheid door publicatie van meer dan tweehonderd artikelen en ruim tien boeken waaronder twee standaardwerken. Geen van de bestuursleden ontvangen een vergoeding voor hun inzet voor het museum. Zij steunen de stichting met hun kennis, inzicht en ervaring.