Amsterdam Pipe Museum
$('#mast1').cycle({
			delay: 0,
			speed: 3000
		});
$('#mast4').cycle({
			delay: 1000,
			speed: 4000
		});
$('#mast7').cycle({
			delay: 0,
			speed: 2000
		});
$('#mast10').cycle({
			delay: 0,
			speed: 4000
		});
home > museum > de museumorganisatie

Bestuur

Algemeen

Voordat het bestuur wordt voorgesteld, volgt hier een kort overzicht van kwalificaties binnen de culturele en museale wereld waar het bestuur voor geijverd heeft. Door te voldoen aan de eisen die het ministerie van cultuur, de Museumvereniging en de belastingdienst stellen, laat het museum zien dat het een betrouwbare, goed georganiseerde instelling is.

De historie van de collectie gaat terug tot 1969, inmiddels al heel wat jaren, maar voor een museum met ruim 30.000 voorwerpen eigenlijk een opmerkelijk korte periode. Met de groei van de collectie en de openstelling voor het publiek vanaf 1975 werd het noodzakelijk om structuur aan te brengen in het beheer. Daarom werd in 1989 de Stichting Pijpenkabinet opgericht, die direct al de kwalificatie 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI) kreeg. Zo werd het eenvoudiger om subsidies aan te vragen voor bijzondere projecten en donaties te ontvangen van begunstigers van het museum. Sinds 2012 is het museum een Culturele ANBI waardoor donateurs gebruik kunnen maken van de extra giftenaftrek van 150%.

In de loop van de jaren voldeed het museum aan steeds meer normen die in de museumwereld werden geïntroduceerd. De volledige registratie en ver doorgevoerde documentatie van elk collectiestuk draagt in belangrijke mate bij tot de waarde als referentiecollectie. Om die reden ontving de Stichting Pijpenkabinet in 1993 de A-status binnen de Collectie Nederland. Met deze kwalificatie is het Amsterdam Pipe Museum het nationale museum voor de rookpijp en dus het ijkpunt voor alle mogelijke pijpen die in musea en archeologische depots worden bewaard.

Uiteraard is het Amsterdam Pipe Museum opgenomen in het landelijk Register van Geregistreerde Musea. Deze lijst van geregistreerde musea is opgesteld door de Nederlandse Museumvereniging om aan te geven dat deze musea voldoen aan de eisen van goed bestuur en goed beheer. In zekere zin vormen deze eisen een nadere uitwerking van de meer algemeen geformuleerde internationaal gebruikte museumdefinitie van ICOM. Verder werkt het bestuur van de stichting volgens de richtlijnen van de Code Cultural Governance.