Amsterdam Pipe Museum
$('#mast1').cycle({
			delay: 1000,
			speed: 4000
		});
$('#mast4').cycle({
			delay: 0,
			speed: 4000
		});
$('#mast7').cycle({
			delay: 0,
			speed: 2000
		});
$('#mast10').cycle({
			delay: 1000,
			speed: 4000
		});
home > museum > de museumorganisatie

De stichting

25 eeuwen rookcultuur

Vanaf 500 vóór Christus is er in Centraal- en Zuid-Amerika tabak gerookt. Pijpen als grafgift getuigen van de culturele en mystieke betekenis van het roken. De afgelopen 500 jaar, sinds Columbus, is de tabak over de wereld verspreid, tot in elke uithoek van de vijf continenten. De rookcultuur omvat dus 2.500 jaar! Tot aan de betrekkelijk recente doorbraak van de sigaret is de pijp met alle accessoires het rookinstrument bij uitstek geweest. De rookpijp vertegenwoordigt oneindig veel culturele tradities die tot uitdrukking komen in materieel en immaterieel opzicht. Materieel zien we dat in de materiaalkeuze, de vormgeving en decoratie. In immaterieel opzicht uit zich de diversiteit in tradities in gender- en status-factoren, dus typische pijpen voor mannen of voor vrouwen, voor eenvoudige mensen en voor belangrijke functionarissen.

Het roken is steeds zo algemeen geweest dat het tot in alle facetten van het dagelijks leven en de sociale omgang is gaan behoren. Toch heeft de pijp en de cultuur van het roken ook vanuit statusbehoefte tot de meest uitzonderlijke kunstzinnige uitingen geleid: de pijp als kunstvoorwerp. Dankzij deze grote verscheidenheid geeft de rookpijp aanleiding tot ‘story telling' vanuit veel invalshoeken: kunsthistorie en sociale geschiedenis, ontwikkeling van techniek, handelsgeest en meer. Juist in een tijd waarin individualisering, hedonisme en globalisering in hoge mate deel van de maatschappij uitmaken, is de presentatie van deze verhalen van meerwaarde voor het wereldbeeld van de mens.

Het Amsterdam Pipe Museum biedt met zijn collectie alle mogelijke voorbeelden van deze rooktraditie en de bijbehorende pijpen. Vandaar dat het motto van het museum luidt: the world-wide culture of smoking. Dat motto komt naar voren in de permanente presentatie in het Amsterdamse museum maar ook bij onderzoek naar alle aspecten van de rookcultuur. Publicaties en webpresentaties openbaren de kennis hierover, voor studie en genoegen. Dit is in wezen het doel van het museum en daarmee ook de leidraad voor het bestuur en de medewerkers.

1

Afbeeldingen 1 / 5

Primitieve tabakspijp uit Afrika
Statuspijp voor de Playboy-fan
Meerschuim pijp als kunstvoorwerp
Vuurgod uit de rook-prehistorie
Aardewerken chiefpijp uit Kameroen