Amsterdam Pipe Museum
$('#mast1').cycle({
			delay: 2000,
			speed: 4000
		});
$('#mast4').cycle({
			delay: 0,
			speed: 2000
		});
$('#mast7').cycle({
			delay: 1000,
			speed: 4000
		});
$('#mast10').cycle({
			delay: 1000,
			speed: 2000
		});
home > museum > de museumorganisatie

De stichting

Doelstellingen en missie

Museale verzamelingen van objecten rondom het roken en de bijbehorende informatie in de vorm van publicaties en archiefbronnen waren tot de initiatieven van het Amsterdam Pipe Museum uiterst summier en vooral onprofessioneel. Ons museum heeft zich ten doel gesteld deze lacune in Collectie Nederland en in de kennis op dit gebied in te vullen. Thans omvat het verzamel- en onderzoeksterrein van het museum de rookpijp wereldwijd zonder begrenzing in tijd. De collectie van het Amsterdam Pipe Museum is uniek en vormt geen doublure in Collectie Nederland.

Missie
Het Amsterdam Pipe Museum ambieert om het internationale centrum op het gebied van de rookcultuur en in het bijzonder van de tabakspijp te zijn. Dit centrum moet een grote zichtbaarheid hebben zowel voor wetenschap (inclusief collega's in de museumwereld) als voor een breder publiek. De Stichting heeft al een centrale positie verworven als hoeder van de rookcultuur binnen Collectie Nederland. Zij wil deze vergroten door een actief beleid op het gebied van acquisitie, onderzoek en publicatie (in gedrukte en elektronische vorm) in Nederland en daarbuiten.

Doelstelling
Het Amsterdam Pipe Museum stelt zich twee hoofddoelen. De eerste is het in stand houden en uitbreiden van het museum in Amsterdam met de diverse collecties pijpen en aanverwante objecten, benevens het onderhouden en uitbreiden van de bibliotheek en documentatiebestanden. Tweede speerpunt is het bevorderen van de belangstelling voor en de studie naar de rookpijp als mondiaal cultuurhistorisch fenomeen.