Amsterdam Pipe Museum
$('#mast1').cycle({
			delay: 2000,
			speed: 4000
		});
$('#mast4').cycle({
			delay: 1000,
			speed: 2000
		});
$('#mast7').cycle({
			delay: 0,
			speed: 4000
		});
$('#mast10').cycle({
			delay: 0,
			speed: 2000
		});
home > museum > de museumorganisatie

De stichting

Algemeen

Het Amsterdam Pipe Museum met haar collecties pijpen en documentatie, is ontstaan vanuit het besef dat in Nederland geen systematisch verzamelbeleid bestaat voor de materiële cultuur van de rookpijp. Ook het ambacht van het pijpmaken en de traditie van het pijproken kennen geen museale belangstelling. Sterker nog, binnen de Nederlandse museumwereld worden de laatste jaren steeds vaker collecties opgeschoond door collectieonderdelen af te stoten of zelfs hele musea te sluiten. Juist omdat er nauwelijks musea zijn met een verzamelbeleid rond het roken, maken takbaksgerelateerde voorwerpen regelmatig deel uit van af te stoten museale collecties. De sluiting en uitverkoop van het bedrijfsmuseum van Douwe Egberts te Utrecht in 2003 was een droef hoogtepunt in deze tendens. Dit werd gevolgd door de veiling van het Niemeyer Tabaksmuseum uit Groningen in 2011. Gelukkig heeft het Amsterdam Pipe Museum uit beide museumcollecties de mooiste objecten kunnen veiligstellen.

De basis voor het Amsterdam Pipe Museum als hoeder van de - inmiddels bedreigde - cultuur van het pijproken is te vinden in de stichtingsakte van Stichting Pijpenkabinet. Deze stichting, opgericht in 1989, laat in haar doelstelling zien wat de initiatiefnemer Don Duco voor ogen had. Intussen is de juridische structuur een keer vernieuwd en aan de eisen van de tijd aangepast, maar het beoogde doel blijft hetzelfde. De kern van het museum is nog altijd de collectie pijpen en gerelateerd objecten die Duco allereerst zelf bijeenbracht. In de loop van veertig jaar is daaraan veel toegevoegd uit particuliere en openbare museale collecties, zoals hierboven reeds aangegeven. Acquisities uit buitenlandse musea en van particuliere verzamelingen staan meer in detail beschreven in de webpresentatie 'Verzamelaars en hun passie'.

In de volgende paragraaf wordt de betekenis van de tabak en de rookcultuur in enkele zinnen beschreven; te kort om recht te doen aan 2500 jaar wereldwijde traditie, maar goed om even te focussen op de reikwijdte van de collecties. Daarna volgt de meer formele doelstelling en de missie van het Amsterdam Pipe Museum.

1

Afbeeldingen 1 / 1

Schildje van geregistreerd museum