Amsterdam Pipe Museum
$('#mast1').cycle({
			delay: 2000,
			speed: 4000
		});
$('#mast4').cycle({
			delay: 0,
			speed: 3000
		});
$('#mast7').cycle({
			delay: 0,
			speed: 4000
		});
$('#mast10').cycle({
			delay: 2000,
			speed: 2000
		});
home > museum > geschiedenis amsterdam pipe museum

Geschiedenis van het Amsterdam Pipe Museum

Inleiding

Het Amsterdam Pipe Museum, tot 2013 Pijpenkabinet geheten, bestaat als collectie ruim veertig jaar; niet echt lang voor een museum, maar ruim voldoende om een eigen geschiedenis te hebben. Terugkijkend in de historie onderscheiden we drie duidelijke fasen die de groei van de activiteiten markeren. In deze presentatie komt de geschiedenis van het museum in al zijn facetten naar voren en wordt in het tijdsbeeld geplaatst.

De eerste fase is de startfase waarin de basis van de collectie wordt gelegd en waarin het onderzoek naar de historie van de pijp start. In de tweede ofwel Leidse fase wordt de collectie uitgebreid en vestigt het Pijpenkabinet zijn renommee als een museum met landelijke bekendheid. De stroom publicaties en de expertise zorgen voor de reputatie als welgeïnformeerde vraagbaak. Terug in Amsterdam wordt in de derde of Amsterdamse fase het museum verheven naar een nationale instelling met een internationale collectie. Vooral de informatieve website zorgt voor mondiale bekendheid. De vierde fase ofwel de digitale fase is in 2010 begonnen. Die wordt gemarkeerd door de openbaarmaking van de gedigitaliseerde collectie samen met de kennisbestanden. Daarmee krijgt het museum een positie die nauwelijks meer plaatsgebonden is. Die laatste episode is ook de spannende fase van de toekomst waarin nieuwe plannen gestalte kunnen krijgen.

Van Pijpenkamer via Pijpenkabinet naar het Amsterdam Pipe Museum ofwel pipemuseum.nl geeft een overzicht van de professionalisering: van een persoonlijke liefhebberij tot een internationaal georiënteerd museum. Het laat zien hoe uit een supergespecialiseerde hobby een maatschappelijk resultaat geboren wordt met een mondiale reikwijdte. Dit verhaal toont tevens de geweldige professionalisering die er in de afgelopen veertig jaar in Nederland Museumland heeft plaatsgevonden. In hoeverre het Amsterdam Pipe Museum uiteindelijk het predicaat Global Pipe Museum zal mogen dragen leert de toekomst.

1

Afbeeldingen 1 / 4

Amsterdamse fase van 1975-1982
Expositie in Leidse fase 1982-1994
Rariteitenkast in Amsterdamse fase
De centrale ruimte in Amsterdam