Amsterdam Pipe Museum
$('#mast1').cycle({
			delay: 2000,
			speed: 2000
		});
$('#mast4').cycle({
			delay: 0,
			speed: 3000
		});
$('#mast7').cycle({
			delay: 2000,
			speed: 2000
		});
$('#mast10').cycle({
			delay: 1000,
			speed: 4000
		});
home > museum > steun

Schenken of nalaten

Code Cultural Governance

Het Amsterdam Pipe Museum wordt beheerd door een stichting die weer wordt aangestuurd door een bestuur.
Het bestuur voert een voorzichting beleid, waardoor het beschikbare budget optimaal besteed kan worden aan de museale doelstellingen. Hierbij volgt het stichtingsbestuur de zogenaamde Code Cultural Governance.

Dit betekent onder andere dat de bestuusleden zelf geen vergoeding ontvangen, maar hun werk als vrijwilliger verrichten. Dat blijkt uit het beloningsbeleid.

Beloningsbeleid
Als bestuur van het museum vinden wij het van belang te onderstrepen dat elke donatie volledig aan het museum ten goede komt. Het is niet zo dat een deel van het geld wordt uitbetaald aan arbeidsloon of als zogenaamde vergoeding aan bestuursleden. Het Amsterdam Pipe Museum heeft geen betaald personeel in dienst. Alle medewerkers zijn vrijwilliger. Bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen bezoldiging, geen vacatiegelden voor vergaderingen en geen vergoeding voor gemaakte onkosten. Zo houden wij de kosten voor de stichting laag en wordt al het geld van de stichting aan de doelstelling besteed.

De naam van de stichiting is Stichting Pijpenkabinet, officieel de beheerder van het Amsterdam Pipe Museum.

Amsterdam Pipe Museum
Prinsengracht 488
1017 KH Amsterdam


Bestuur

Klik hier om te zien hoe het bestuur is samengesteld.


Beleidsplan

Bekijk hier het Beleidsplan 2013 - 2016.

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten

Bekijk hier het Jaarverslag 2015.

Het Amsterdam Pipe Museum bedankt haar bengustigers en (anonieme) schenkers.