Amsterdam Pipe Museum
$('#mast1').cycle({
			delay: 0,
			speed: 3000
		});
$('#mast4').cycle({
			delay: 0,
			speed: 3000
		});
$('#mast7').cycle({
			delay: 0,
			speed: 4000
		});
$('#mast10').cycle({
			delay: 0,
			speed: 2000
		});
home > museum > steun

Schenken of nalaten

Laat cultuur meedelen in uw fiscale voordeel

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Het Amsterdam Pipe Museum is een goed doel: de organisatie is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is daarmee vrijgesteld van successie- en schenkingsrecht.

Bovendien is het museum aangewezen als een culturele ANBI, wat schenken nog gunstiger maakt (zie de multiplier van de Geefwet hieronder). Naast het steunen van het museum, heeft uzelf bovendien fiscaal voordeel van uw schenking. Zeker met periodieke schenkingen: uw giften zijn dan namelijk volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Een periodieke schenking is een schenking van dezelfde waarde per jaar voor minimaal 5 jaar (elk bedrag toegestaan). Steun aan het Amsterdam Pipe Museum is hierdoor fiscaal gezien gunstig, zowel voor particulieren als bedrijven. De belastingdienst betaalt mee aan uw gift.

Bekijk hier de website van de belastingdienst.

Multiplier

Sinds de Geefwet 2012 geldt tot 1 januari 2017 voor schenkingen aan ANBI's met een culturele status, zoals het Amsterdam Pipe Museum, een multiplier. Het bedrag (maximaal € 5.000) van zowel een éénmalige als een periodieke schenking mag bij de belastingaangifte met 1,25 vermenigvuldigd worden. Een gift van 1000 euro levert daardoor 1250 euro belastingaftrek op; bij een belastingtarief van 52% is de belastingaftrek dan € 650 en kost deze gift van 1000 euro u feitelijk nog maar € 350,- (1000-650). Een heel cultuurvriendelijke regeling van de belastingdienst!

Doneert u meer dan €5.000 dan kan het resterende bedrag voor het reguliere percentage (100%) worden afgetrokken van de inkomstenbelasting.

Ondernemingen

Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, kunnen ook gebruik maken van de Geefwet en mogen zelfs 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Voor meer informatie neemt u contact op met de secretaris van het bestuur via info@pipemuseum.nl of telefonisch 020-4211779.