Amsterdam Pipe Museum
$('#mast1').cycle({
			delay: 1000,
			speed: 2000
		});
$('#mast4').cycle({
			delay: 2000,
			speed: 4000
		});
$('#mast7').cycle({
			delay: 0,
			speed: 3000
		});
$('#mast10').cycle({
			delay: 0,
			speed: 3000
		});
home > museum > steun

Schenken of nalaten

Mogelijkheden voor schenken en nalaten

Financiële donaties

Bent u bereid om een financiële schenking aan het Amsterdam Pipe Museum te doen, dan is ook dat zeer welkom, evengoed een klein als een groot bedrag. U kunt eenmalig of geregeld (periodiek elk jaar) financieel bijdragen aan het de collecties en het toekomstige werk van het Amsterdam Pipe Museum door het overmaken van een bedrag onder vermelding van donatie. Bij bedragen van meer dan € 1.000 kunt u met het museum overleggen voor welk doel uw donatie wordt benut.

Klik hier voor de bankgegevens.

Nalaten

U kunt het Amsterdam Pipe Museum in uw testament opnemen.
Bijvoorbeeld door:

  • Een erfstelling: een deel van uw nalatenschap wordt toegekend aan het museum;
  • Een legaat: een bepaald bedrag of een object uit uw nalatenschap wordt toegekend aan het museum;
  • Een fonds op naam: vanaf € 50.000 kunt u ook een eigen fonds oprichten uit uw nalatenschap.

Voor meer informatie neemt u contact op met de secretaris van het bestuur via info@pipemuseum.nl of telefonisch 020-4211779.