Amsterdam Pipe Museum
$('#mast1').cycle({
			delay: 1000,
			speed: 2000
		});
$('#mast4').cycle({
			delay: 0,
			speed: 4000
		});
$('#mast7').cycle({
			delay: 2000,
			speed: 3000
		});
$('#mast10').cycle({
			delay: 2000,
			speed: 3000
		});
home > museum > steun

Schenken of nalaten

Betalingsgegevens

Bankgegevens

Schenkingen kunnen worden overgemaakt onder vermelding van 'schenking' naar:

Stichting Pijpenkabinet, Amsterdam

Bank: ING IBAN nummer: NL07 INGB 0003 1040 88

BIC CODE: INGBNL2A

KvK-nummer: NL-41197650

BTW nr. NL0088.81.376.B.01

De Stichting is een Geregistreerd Museum sinds 24 november 2006

Heeft de ANBI-status (algemeen nut beogende instelling) sinds 1989, en is vanaf 2001 geregistreerd als Culturele ANBI

Fiscaal nummer te gebruiken bij donaties met belastingaftrek luidt RSIN: 088.81.376