Amsterdam Pipe Museum
$('#mast1').cycle({
			delay: 2000,
			speed: 2000
		});
$('#mast4').cycle({
			delay: 1000,
			speed: 4000
		});
$('#mast7').cycle({
			delay: 0,
			speed: 2000
		});
$('#mast10').cycle({
			delay: 0,
			speed: 3000
		});
home > object van de maand

Object van de maand

Royal Copenhagen
december 2011

Porselein is geen geschikt materiaal om uit te roken. Toch zijn vanaf het moment dat porselein in Europa gemaakt werd pijpen in dat materiaal uitgevoerd. Door de pijp holwandig te maken, werd een deel van het nadeel, de ontwikkeling van condens gecompenseerd. De fabriek van Royal Copenhagen Porcelain Co. Ltd. heeft in de jaren zeventig van de vorige eeuw een serie pijpen uitgebracht. Daarvoor werden modellen van houten pijpen gekopieerd, voorzien van een caoutchouc roer. Kenmerkend voor die serie is de blauwe beschildering in een handgeschilderde geometrisch-ornamentale stijl waaraan gestileerd bladwerk ten grondslag ligt. Het fabrieksmerk van drie golflijnen is aan de onderzijde van de steel geschilderd, daar waar het porselein in het roer over gaat. Een succes zijn de pijpen niet geworden. Zij werden aangeboden in luxe ceramiekwinkels maar ook bij de betere tabakswinkel, bijna wereldwijd overigens. De verkoopprijs was echter zo hoog, dat de meeste rokers het experiment niet aandurfden en niet verwonderlijk bleven sommige modellen tientallen jaren in de verkoop staan. Komen we deze pijpen vandaag de dag nog in de handel tegen, dan zijn zij ongerookt of maximaal een paar maal gebruikt. Ook dat is geen indicatie voor het rookgenoegen dat de consument ervoer.

Collectienummer APM 20.883


2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001