Amsterdam Pipe Museum
$('#mast1').cycle({
			delay: 2000,
			speed: 3000
		});
$('#mast4').cycle({
			delay: 1000,
			speed: 2000
		});
$('#mast7').cycle({
			delay: 1000,
			speed: 4000
		});
$('#mast10').cycle({
			delay: 2000,
			speed: 3000
		});
home > object van de maand

Object van de maand

Ontwerptekening voor een presentatiepijp
januari 2012

In het derde kwart van de negentiende eeuw werd door de firma Félix Wingender uit Chokier bij Luik een serie van drie tekeningen gemaakt voor een etalagepijp. De pijp in kwestie stelt het hoofd van een man voor met verentooi en aardig genoeg is het ontwerp voorzien van een deksel met knop. Interessant is dat de drie tekeningen twee verschillende versies laten zien. Het gladgeschoren portret stelt eerder een Indiaan voor terwijl een uitvoering met snor en sik vooral negeroide trekken vertoont. Het feit dat de tekeningen in kleur zijn uitgevoerd wijst er op dat de pijpen eveneens gepolychromeerd moesten worden. Eén van de tekeningen leidde in ieder geval tot de vervaardiging van een etalagepijp. Een exemplaar van de pijp met gladgeschoren gelaat is namelijk al jarenlang bekend uit een pijpenverzameling in Kortrijk. Hoewel deze pijp zonder deksel bewaard bleef, is dit exemplaar onmiskenbaar naar de ontwerptekening gemaakt. Verschillen zijn er slechts in detail, zoals de verhouding tussen de Indiaan en zijn verentooi die op de tekening fraaier is. Verder is de etalagepijp iets minder indringend uitgevoerd dan op de tekening en hierdoor heeft de pijp iets primitiefs gekregen. Een andere verwantschap is dat het fabrieksstempel op de tekening ook op de onderzijde van de pijp is aangebracht. Natuurlijk blijft het de vraag of de sterker negeroide versie met snor en sik ook als etalagepijp is uitgevoerd. Het zou mooi zijn als deze in de toekomst nog eens boven water zou komen.

Collectienummer APM 20.891c


2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001