Amsterdam Pipe Museum
$('#mast1').cycle({
			delay: 0,
			speed: 2000
		});
$('#mast4').cycle({
			delay: 1000,
			speed: 2000
		});
$('#mast7').cycle({
			delay: 2000,
			speed: 4000
		});
$('#mast10').cycle({
			delay: 0,
			speed: 3000
		});
home > object van de maand

Object van de maand

Versteende roker uit Costa Rica
juni 2011

etn-costarica-roker-3

Magisch is de afbeelding van vroege rokers uit de tijd dat afbeeldingen nog niet vanzelfsprekend waren. Tot die categorie behoort dit beeldje van vulkaansteen uit de Linea Vieja cultuur in Costa Rica, gemaakt tussen 900 en 1100. Voorgesteld is een medicijnman of sukia die uit een buisvormige pijp rookt al kan ook een primitieve sigaar uitgebeeld zijn. De voorstelling onderstreept het belang bij de Indianen om een roes op te wekken en met rook een aangename verdoving te krijgen. Daarnaast kan men met tabaksrook boze geesten bezweren. Het beeldje meet ruim elf centimeter en is compact van uitvoering. Duidelijk is te zien hoe de beeldhouwer de zittende persoon als het ware uit het steen bevrijd heeft. Van een echt driedimensionale uitbeelding is daarom geen sprake. Een goede sculptuur is, wanneer deze wordt rondgedraaid, aan alle kanten even aantrekkelijk. Hier zijn duidelijk twee zeer treffende zijkanten te zien, maar de zones naar frontaal en de achterzijde zijn weinig sprekend.

Collectienummer APM 20.501