Amsterdam Pipe Museum
$('#mast1').cycle({
			delay: 1000,
			speed: 4000
		});
$('#mast4').cycle({
			delay: 2000,
			speed: 2000
		});
$('#mast7').cycle({
			delay: 1000,
			speed: 2000
		});
$('#mast10').cycle({
			delay: 2000,
			speed: 4000
		});
home > nieuws

Nieuws

Kerstwens
24 december 2016

Amsterdam Pipe Museum wenst al haar relaties een voorspoedig 2017. Wij hopen u ook in het Nieuwe Jaar weer in ons museum en onze museumwinkel te mogen begroeten.


Discussie particuliere musea
8 december 2016

Maandelijks wordt in de Salon Museologie een voor de musea actueel thema besproken met vakgenoten en geïnteresseerden. Dit keer was het thema de particuliere musea: Hebben zij door hun onafhankelijkheid meer mogelijkheden? Hebben zij betere toekomstkansen? Namens het Amsterdam Pipe Museum sprak Benedict Goes in het forum mee over deze thema's. Het bleek duidelijk dat ons museum zijn taak zeer serieus neemt, door bijvoorbeeld al sinds 2006 geregistreerd te zijn. In een korte powerpoint stak het museum dan ook positief af tegen de anderen.