Amsterdam Pipe Museum
$('#mast1').cycle({
			delay: 0,
			speed: 4000
		});
$('#mast4').cycle({
			delay: 1000,
			speed: 2000
		});
$('#mast7').cycle({
			delay: 0,
			speed: 3000
		});
$('#mast10').cycle({
			delay: 0,
			speed: 3000
		});
home > object van de maand

Object van de maand

Pijpenverzameling in sigarenkistje
mei 2004

Het verzamelen van pijpenkoppen en fragmenten daarvan is een liefhebberij voor jong en oud. Talloze doosjes en kistjes zijn met stukken kleipijp gevuld en staan nog ergens in een kast wachtend op hernieuwde aandacht. Het hier afgebeelde kistje is inmiddels overgegaan tot die nieuwe bestemming en heeft zelfs een museale status verkregen. Het wordt als voorbeeld van zo'n sigarenkistverzameling in ons depot bewaard. Overigens gaat het hier niet zozeer om een groepje bijeengeraapte pijpenkoppen maar om een heuse verzameling die met liefde bijeen is gebracht. Het materiaal werd door de Amsterdammer Onno Boers verzameld toen hij als jongen in de omgeving van zijn huis zocht. Het is een mooi voorbeeld van de zorg en toewijding die velen koesteren voor de pijp als bodemvondst. Dat gold ook voor Onno, die met zijn onderzoekende geest zijn vondsten keurig van een label voorzag en de informatie bovendien nog in een schriftje noteerde. Zo legde hij de geschiedenis van zijn expedities en de achtergrond van de pijpfragmenten spelenderwijs voor het nageslacht vast. Een prachtig bewijs voor de belangstelling voor geschiedenis bij een Amsterdamse jongen en curieus genoeg om te bewaren omdat ook onze museumcollectie ooit in zo'n sigarenkistje ontstond.

Collectienummer APM 17.366


2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001