Amsterdam Pipe Museum
$('#mast1').cycle({
			delay: 0,
			speed: 2000
		});
$('#mast4').cycle({
			delay: 1000,
			speed: 4000
		});
$('#mast7').cycle({
			delay: 2000,
			speed: 4000
		});
$('#mast10').cycle({
			delay: 1000,
			speed: 3000
		});
home > object van de maand

Object van de maand

Met de goden aan tafel
augustus 2009

Deze prachtige bronzen plaquette wekt alleszins de indruk zestiende eeuws te zijn. Toch kan dat niet waar zijn want de personen die rond deze tafel gezeten zijn roken allen uit een lange pijp. Wat is het geval. Het gaat om een inspiratie op een bronzen plaquette van Guglielmo della Porta die rond 1555 diverse mythologische voorstellingen uitvoerde en dat in een zuivere renaissance stijl deed. Onze kunstenaar baseerde deze voorstelling daarop, met dien verstande dat hij het onderwerp veranderde en van een feestmaal een rookbijeenkomst maakte. Op de tafel legde hij een bundel vuur en hij voorzag alle personen van een tabakspijp. Wat hij met deze ode aan het roken bedoeld heeft is helaas niet duidelijk. Zeker is wel dat het om een zeer vroege uitbeelding van een rookgezelschap gaat, mogelijk al van voor 1620 en dat maakt deze plaquette juist zo bijzonder. Dat het reproductieve kunst betreft doet natuurlijk wel aan het artistieke niveau van dit zogenaamde kunstwerk af maar de vroege datering maakt deze plaquette voor een pijpenmuseum tot een grote bijzonderheid. Het gaat namelijk om de oudste afbeelding van een rookgezelschap.

Collectienummer APM 19.916


2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001