Amsterdam Pipe Museum
$('#mast1').cycle({
			delay: 1000,
			speed: 3000
		});
$('#mast4').cycle({
			delay: 0,
			speed: 3000
		});
$('#mast7').cycle({
			delay: 0,
			speed: 3000
		});
$('#mast10').cycle({
			delay: 0,
			speed: 3000
		});
home > nieuws

Nieuws

Een vroeg verjaardagscadeau
17 september 2019

Voor wie lang in het vak zit is de naam Piet Tengnagel wel bekend. In de jaren zeventig en tachtig verzamelde hij actief pijpen. Bodemvondsten zowel als complete pijpen met daarbij een prachtige bibliotheek. In de jaren negentig nam hij afscheid van zijn hobby en verkocht zijn verzameling in delen. Vandaag vereerde hij ons onverwacht met een bezoek. Heel attent bracht hij een cadeau mee voor ons aanstaande jubileum. Een mooie freehand pijp van Larsen, nog in de originele verpakking en compleet met de rekening van indertijd en wat documentatie. Piet, leuk je gezien te hebben na zo lang en nogmaals hartelijk bedankt!


Sigaretten nog in de verpakking
16 september 2019

De drijvende kracht achter de Stichting Rokersbelangen, Ton Wurtz, die jarenlang streed voor de rechten van de rokers besloot onlangs om zijn verzameling sigarettenverpakkingen aan ons museum te schenken, een buitengewoon sympathiek gebaar. De ruim 150 nog gesloten en verzegelde sigarettenpakjes die Wurtz in de loop van twee decennia bijeenbracht geven een prachtig overzicht van ontwerpen door de jaren heen. Verschillende tijden en verschillende landen zijn in de verzameling vertegenwoordigd, tot China en Rusland aan toe. Zij zijn een mooi bewijs van de zorg die aan de verpakkingen werd besteed nog voor de zogenaamde vieze plaatjes het design definitief verprutsten. Deze pakjes vullen onze documentatie tabaksverpakkingen mooi aan met de meer recente tijd.


Goedewaagen onvolprezen
15 september 2019

Dit jaar precies twintig jaar geleden verscheen de monografie Koninklijke Goedewaagen, een veelzijdig ceramisch bedrijf van de hand van Don Duco. Inmiddels twintig jaar later is dit mooi geïllustreerde boek nog altijd het standaardwerk over de geschiedenis van deze Koninklijke pijpen- en aardewerkfabriek. Nu alleen nog antiquarisch te verkrijgen of - nog een laatste exemplaar - nieuw in onze museumwinkel.


Historisch Bewijs
12 september 2019

Vanuit het culturele netwerk was Benedict Goes uitgenodigd om in de aula van het Rijksmuseum de opnamen bij te wonen van het TV-programma Historisch Bewijs. Hierin wordt op allerlei manieren van onderzoek bekeken of historische objecten uit musea wel zo echt zijn als altijd wordt beweerd. Zo kijken kritische onderzoekers naar de befaamde boekenkist van Hugo de Groot, waarvan er wel drie bestaan. Welke is de echte? En de vingerkootjes van gebroeders De Wit, het zilver van de Zilvervloot van Piet Hein. Is het wel echt? Tijdens deze opname wordt de uitkomst bekend gemaakt, maar aangezien de uitzendingen pas begin volgend jaar zijn, mogen we nu nog niets verklappen! Overigens, een inspirerende werkwijze om ook naar onze eigen museumobjecten te kijken.